Dodatki paszowe dla drobiu. Premiks dla brojlerów.

Premiks to mieszanka mineralno – witaminowa, która służy jako uzupełnienie paszy w żywieniu drobiu. Premiksy wzbogacone są także aminokwasami, enzymami, antybiotykami paszowymi, kokcydiostatykami, probiotykami czy barwnikami żółtka. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze premiksu i czym charakteryzuje się dobry premiks?

Premiksy dla brojlerów:

  1. Stymulator wzrostu jest to antybiotyk paszowy. Ich stosowanie w premiksach jest bezpieczne i ekonomiczne. Antybiotykami, które dopuszczone zostały do stosowania są: flawomycyna, salinomycyna i avilamycyna. Stosowanie ich nie powoduje u ludzi zjawiska odporności. Stymulatory wzrostu nie mają okresu karencji, dlatego mogą być stosowane do końca tuczu. Badania wykazały, że zastosowanie flawomycyny w żywieniu 30 ton brojlerów prowadzi do znacznych oszczędności na paszy na poziomie 2,7 ton.
  2. Kokcydioza to choroba jelit u drobiu, którą wywołują pierwotniaki z rodziny Eimeria. Pierwotniaki te są odporne na dezynfekcję i ich całkowite wyeliminowanie ze środowiska jest niemożliwe. Chcąc uchronić drób przed kokcydiozą lub złagodzić przebieg infekcji, należy sięgnąć po premiksy dla brojlerów, które w swoim składzie zawierają kokcydiostatyki. Są one stymulatorem systemu immunologicznego, poprawiają również kondycję zdrowotną zwierząt. Kokcydiostatyki są bezpieczne dla brojlerów, a także dla niosek. Nie wpływają negatywnie na smak i zapach mięsa, a w przypadku niosek na wartości jaj.
  3. Probiotyk w premiksie dla brojlerów optymalizuje pożądaną ilość dobrych bakterii w jelitach. Redukuje także niebezpieczną mikroflorę, wywołującą zaburzenia trawienia. Dodatek probiotyku jest także pomocny w profilaktyce kokcydiozy.
  4. Barwnik do żółtka, zarówno czerwony, jak i żółty dają odpowiednie wybarwienie. Pamiętać należy jedynie, że dopiero ich połączenie daje zadowalające efekty.
  5. Betaina w premiksach dla brojlerów poprawia pH żołądków. Zadaniem betainy jest rozbicie białka na mniejsze elementy, dzięki czemu w jelicie cienkim będzie ono łatwiej przyswajalne.

Jakie premiksy dla brojlerów sprawdzą się najlepiej?

Premiks dla brojlerów stanowi niezwykle istotną, choć niewielką część mieszanki dla drobiu. Ich udział zazwyczaj oscyluje w granicach 0,5 – 2,5 procent. Stając przed wyborem, jaki premiks wybrać, nie warto sugerować się jedynie ceną. Wskutek różnej zawartości, jakości i przyswajalności premiksów, brojlery różnie przybierają na masie, a także zróżnicowana jest śmiertelność kurcząt. Wysokiej klasy premiks musi kosztować więcej niż najtańszy odpowiednik. Kierując się jedynie wyznacznikiem cenowym ( kupowanie najtańszego premiksu) szkodzimy na dłuższą metę hodowli. Dla przykładu możemy podać premiks, który kosztuje nieco więcej i premiks, który kosztuje mniej. Przy takiej samej podaży dla brojlerów, obu premiksów, możemy zaobserwować, że w wieku sześciu tygodni masa brojlerów karmionych droższym premiksem wynosi 2,2 kg, natomiast tańszym 2 kg. Biorąc pod uwagę liczebność stada około 10 tys. sztuk, można łatwo zaobserwować, że droższy premiks przynosi lepsze efekty dla hodowców.