Dlaczego warto założyć pasiekę?

Własna pasieka to nie tylko satysfakcja z hobby, ale działalność, która przynosi wiele korzyści. Pszczoła to jeden z najważniejszych organizmów dla bioróżnorodności ekologicznej oraz dla człowieka. Z odrobiną chęci można zbudować i prowadzić w ogrodzie czy na działce pasiekę dla pszczół.

Jakie są warunki do amatorskiej hodowli pszczół?

Przede wszystkim odpowiednio wybrane miejsce, które charakteryzuje się dużą liczbą roślin – użytków pszczelich, czyli bogate przyrodniczo. Sama pasieka musi znajdować się co najmniej 10 m od granicy działki oraz dróg. Można też ogrodzić ten rejon ogrodzeniem o wysokości 3 m. Pasieka powinna zostać ubezpieczona pod kątem odpowiedzialności cywilnej od użądleń ludzi i zwierząt.

Od czego rozpocząć zakładanie pasieki?

Najpierw należy wybrać odpowiednie miejsce, które będzie nasłonecznione, suche oraz zaciszne. Pasiekę można ponadto obsadzić drzewami oraz krzewami. Po decyzji o hodowli pszczół i miejscu jej lokalizacji należy powiadomić Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Jest to obowiązek wynikający z przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. Jest to obowiązek pszczelarza bez względu na ilość uli. Zakładanie małej pasieki (1-2 ule) jest błędne i może spowodować wiele kłopotów jak np. utrata całej pasieki (po zimie). Warto postawić przynajmniej kilka uli (ustawiając je parami, co ułatwi pracę). Konstrukcje powinny być umiejscowione w utwardzonym miejscu jak np. betonowe płytki. Wylot uli powinien znaleźć się od najbardziej słonecznej strony. Wybierając ul można decydować się na jeden spośród wielu dostępnych, różnorodnych modeli. Ul musi przede wszystkim chronić przed zimnem i przegrzaniem, gwarantować właściwą wentylację czy umożliwiać sprawne pozyskiwanie pszczelich produktów. Ul powinien być pomalowany na kolorowo, co ułatwi powrót robotnicom do swoich rodzin. Teren z ulami trzeba często kosić i nie powinny na nim znajdować się zwierzęta gospodarskie. Na ternie, gdzie ustawione są ule musi znajdować się poidełko dla pszczół z bieżącą lub regularnie zmienianą wodą. Te podstawowe kroki wyjaśniają jak założyć pasiekę krok po kroku.