Transport towarów ponadgabarytowych

Zdarzają się towarów , które są ponadgabarytowe, zaliczają się do nich takie produkty jak m.in.: konstrukcji stalowe, maszyny budowlane. Przewóz tego rodzaju ładunków wymaga dobrej organizacji łańcuchy dostaw. Firma transportowa Kraków zapewnia kompleksowa działania , które zapewnią bezpieczny transport. Tego rodzaju transport wymaga wiele formalności i zezwoleń. W ustawie o ruchu drogowym znajduje się 7 rodzai zezwoleń na transport ponadgabarytowych ładunków. Wszystko zależy od rodzaju od rozmiarów , siły nacisku na oś pojazdu. W prawie o ruchu drogowym widnieje zapis,że transport ponadnormatywny występuje wtedy, gdy zestaw pojazdów transportowych jest dłuższy nić 16,5 m, szerszy niż 2,5 m oraz wyższy niż 4 m. Transport ponadgabarytowy ma miejsce również w sytuacji, gdy ciężar ładunku przekracza 42 tony.

Zezwolenia

Zezwolenia na transport ładunków ponadgabarytowych otrzymują firma transportowe, która będzie przeprowadzać transport tego towaru. W takim zezwoleniu zawarte są informacje na temat rodzaju ładunku, informacje na temat pojazdu, czas na wykonanie takiego transportu. Organizując transport międzynarodowy, musimy liczyć się z tym , że w każdym kraju istnieją inne przepisy związane z przewozem ładunków wielkogabarytowych. Zezwolenia na transport ładunków ponadgabarytowych wydane jest przez GDDKiA w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, może zdarzyć się sytuacja ,że czas oczekiwania wydłuży się do 30 dni w momencie, jeśli do przewozu należy dostosować infrastrukturę drogową. Zezwolenie może być wydawane na 14 dni na przewóz jednokrotny lub 30 dni na wielokrotny.

Dobra organizacja

Planując trasę przejazdu samochodu ciężarowego z ładunkiem ponadgabarytowych, spedytor musi wziąć pod uwagę infrastrukturę drogę. Często przeszkodą podczas takiego transportu jest wiadukty, ronda, wysokie krawężnika. Dla większego bezpieczeństwa tego rodzaju transport odbywa się nocą. W firmie spedycyjnej ważna jest dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu. Przy pomocy nawigacji GPS lub telefonu komórkowego można na bieżąco śledzić przebieg procesu transportu.Transport ponadgabarytowy jest to bardzo skomplikowany i czasochłonny proces. Warto znaleźć spedytora z dużym doświadczeniem w tego typu transporcie.Każdy przewóz towarów ponadgabarytowy jest inny, dlatego potrzebne jest indywidualne podejście. Ważnym elementem takiego transportu jest proces planowania, przygotowanie zarysu trasy, dobór odpowiedniego pojazdu. Pojazd powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Nienormatywne pojazdy powinny odbywać się za pomocą pojazdów z niskopodwoziową naczepą, ułatwia to załadowanie i rozładunek towaru. W przypadku kiedy jakikolwiek element ładunku wystaje poza pojazd, musi zostać odpowiednio oznakowany.